Ačiū, Romeo Castellucci!

parašė Medis ir Upė

Ačiū kūrėjui už atvirą protą, už jautrią, nenugalėtą, veide prasišviečiančią širdį, už priminimus apie interpretacijų-veidrodžių nesuskaičiuojamumą, už bandymus pakelti širmą nuo bombomis ir sprogiomis maldomis atakuojamų, į mus mūsų pačių akimis žvelgiančių išganytojų, už išmintį, priglaudžiančią badą ir įniršį, už vėl ir vėl atskleidžiamą simbolių gelmę, simbolių ambivalentiškumą, simbolių iliuziją, už galimybę pamatyti save mažus, susipriešinusius, savaip nekaltus, už meilę, kurios šventumui neįmanomos grėsmės.

Mark Rothko. No. 10. 1950. http://www.moma.org

Reklama